Vilkår og betingelser

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger de tjenester og hjemmesider af landsforeningforptsd.dk. Når du bruger eller logger ind på vores hjemmeside, anses du for at have accepteret disse vilkår og betingelser.
Disse vilkår og betingelser beskriver din juridiske ret, der kan forventes af os, fra når du benytter tjenester gennem os, udover dine forpligtelser som medlem.

 

Brug af hjemmesiden

Som betingelse af deres brug af denne hjemmeside, garanterer du, at kun ville bruge denne hjemmeside til lovlige foretagender, herunder afholde dig for enhver form for handling. der kan virke stødende, chikanerende eller på anden måde skade foreningen eller dens medlemmer. At alle oplysninger du indtaster på denne hjemmeside er korrekte, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende, og hvis du har en konto på denne hjemmeside, vil du beskytte og overvåge dine kontooplysninger og være helt ansvarlig for enhver brug af din konto af dig og/eller andre end dig. Vi bevarer retten til efter eget skøn at nægte adgang til denne hjemmeside og de ​​tjenester, vi tilbyder, til enhver tid og uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

 

Ophavsret, varemærke, software på denne hjemmeside

Alt indhold på vores side, så som tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, videoclips og software (""indhold"") er vores ejendom eller tilhører de firmaer, der forsyner os med indhold, og er beskyttet af internationale love om ophavsret og andre former for intellektuel ejendom. Rettighederne til intellektuel ejendom for det samlede indhold på vores hjemmeside ejes udelukkende af foreningen, som administrerer og opererer denne hjemmeside, og er beskyttet af internationale love om ophavsret og andre former for intellektuel ejendom. Al software, som stilles til rådighed på vores hjemmeside eller i din mobiltelefonapplikation er vores eller vores softwareleverandørers ophavsretsligt beskyttede arbejde og er underlagt internationale love om ophavsret og andre former for intellektuel ejendom. Enhver anvendelse af indhold og/eller software i andet sammenhæng end i overensstemmelse med denne Aftale, herunder reproduktion, ændring, deling, overførsel, genpublicering, fremvisning, eller anvendelse af indhold på denne side på anden måde end den udtrykkeligt autoriserede, er strengt forbudt.

Visse software og indhold på vores hjemmeside ejes eller er licenseret af os eller vores leverandører, og din anvendelse af dem kan være underlagt yderligere betingelser.

 

Links til tredjeparts hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider, som vi kun tilbyder dig som en ekstratjeneste. Du må selv sikre dig, at alle links du åbner er fri for virusser, orme, trojanere eller andre destruktive mekanismer. Eksistensen af disse links betyder ikke, at vi anbefaler sådanne hjemmesider eller noget af deres indhold. Vi er ikke ansvarlige for sådanne hjemmesider, deres indhold, eller deres regler om privatlivets beskyttelse.

 

Garanti, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Informationerne, softwaren, produkterne og tjenesterne som udbydes af os eller vores leverandører, eller som publikeres på vores hjemmeside, kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, herunder fejl i prisangivelserne. Vi og vores samarbejdspartnere garanterer ikke for nøjagtigheden af informationer, der optræder på vores hjemmeside (herunder bl.a. priser, fotos, almene produktinformationer o.s.v.), og vi afviser enhver form for hæftelse for fejl eller unøjagtigheder i forbindelse med sådanne informationer. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at korrigere prisfejl på vores hjemmeside og/eller i afventende medlemsanmodninger, som er foretaget med en ukorrekt pris. I sådanne tilfælde vil vi om muligt tilbyde dig at opretholde den afventende anmodning med den korrekte pris.

Bedømmelser for indlæg tjener kun som generelle vejledninger, og vi garanterer ikke for disse indlægs korrekthed. Vi afgiver ingen garantier for rådigheden af specifikke produkter og tjenester fra trejdepart. Alle sådanne informationer, software, produkter og tjenester udbydes ""som de er"", uden garanti af nogen art. Vi afgiver ingen garanti for, at vores hjemmeside, dens servere eller nogen e-mail afsendt af os eller vores leverandører er fri for virus og andre skadelige komponenter. Vi frasiger os hermed enhver garanti og enhver betingelse i forbindelse med disse informationer, software, produkter og tjenester, herunder alle implicerede garantier og betingelser for salgbarhed, brugbarhed til et bestemt formål, titel og forbud mod krænkelser.

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen form for direkte, indirekte, straffemæssige, tilfældige, specielle eller følgeskader, som opstår på grund af, eller som er på nogen måde forbundet med, din adgang til, visning eller brug af denne hjemmeside eller vores service, eller med forsinkelser eller mangel på adgang til brugen af vores hjemmeside, uanset om de er baseret på en påstand om uagtsomhed, kontrakt, tort, direkte ansvar eller andet, og selv om vi er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Ansvarsbegrænsningen genspejler risikoplaceringen mellem parterne. Begrænsningen, som specificeres i denne sektion, fortsætter med at bestå og være gældende, selv om et begrænset retsmiddel, som er specificeret i disse betingelser, viser sig ikke at have opfyldt sit egentlige formål.

 

Gældende lov

Denne hjemmeside drives af et dansk forening og denne er underlagt de danske love. Du erklærer dig hermed indforstået med den eksklusive domstolskompetence og det eksklusive retssted i Roskilde, Danmark, for enhver retsstrid, som måtte opstå fra eller i sammenhæng med brugen af denne hjemmeside.

 

Ændringer i de almene aftalebetingelser

Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre eller opdatere disse Aftalebetingelser fra tid til anden. Den aktuelle version af Aftalebetingelserne vises på hjemmesiden fra og med datoen, hvor ændringerne træder i kraft. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden efter ændringerne i Aftalebetingelserne, accepterer du hermed disse ændringer.

Version 1.0 - 09. marts 2021